سامانه خرید اینترنتی بلیط دهکده آبی پارس

1- تاریخ سانس مورد نظر خود را انتخاب
2- بلیط مورد نظر خود را انتخاب نمایید

برای این روز بلیط اینترنتی تعریف نشده است


لطفا یکی از بلیط ها را انتخاب نمایید

3- روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید


مشخصات نفر اول را وارد نمایید

کد ملی:  
نام:  
نام خانوادگی:  
تاریخ تولد:
/ /
تلفن همراه (بطور مثال : 0912xxxxxxx):  
پست الکترونیکی:  
جنسیت:هیچ رکوردی وجود ندارد

تعهد نامه را از این لینک خوانده ام و قبول دارم